Praia de San Amaro
 Adornan esta zona unhas pequenas calas , e sobre todo a praia de San Amaro, que se integra no entorno mediante unha escalinata de pedra, mentres as nítidas augas do Atlántico reposan aos pés do Instituto.