Entorno do IES Adormideras

Copa do Sol
 A Torre de Hércules é un faro bimilenario que aínda está operativo. No seu entorno hai un auténtico museo ao aire libre, con obras de escultores, case todos galegos. Desenrólanse nel, case exclusivamente, dous temas: a loita de Hércules e Xerión e o mundo celta. Hércules aparece representado sobre a barca dos Argonautas, coa maza e a pel de león, e podemos ver tamén a Copa do Sol sobre a que navegou cara a Fisterra. A loita contra Xerión e o levantamento do Faro cóntanolo Paco Leiro a través dos relevos que hai nas portas da Torre. Mentres que o tema céltico exponse non só nas portas senón tamén coas figuras de Breogán e diversos personaxes ártabros. Outras esculturas, como Caronte, a Caracola ou un menhir pentecefálico complementan o conxunto.
 Preto do Instituto de Adormideras, xunto ao cemiterio dos Moros (durante a Guerra Civil enterrábase nel aos soldados musulmáns) están uns menhires, de Manolo Paz, un verdadeiro templo laico, desde onde se pode comenzar un privilexiado paseo, pautado por evocacións históricas e míticas.  Menhires
 Praia de San Amaro  Adornan esta zona unhas pequenas calas , e sobre todo a praia de San Amaro, que se integra no entorno mediante unha escalinata de pedra, mentres as nítidas augas do Atlántico reposan aos pés do Instituto