Algunhas aulas e laboratorios:  Aulas Idiomas:

 aula tecnoloxía

 
 •  Física
 • Química
 • Bioloxía
 • Xeoloxía
 • Dúas aulas de Informática
 • Tecnoloxía
 • Aulas con televisor,vídeo,dvd,ordenador,cañón, pantalla...

 

 • Videoconferencia
 • Whiteboard
 • 3 aulas con retroproyector, video, reproductor de casetes con amplificador e biblioteca de aula.
 •  

  Aulas Artes:  Outras instalacións:

   volumen

   ximnasio
 • Volume
 • Debuxo Artístico
 • Debuxo Técnico e Diseño
 • Laboratorio de fotografía
 • Taller e técnicas de expresión gráfico-plástica
 • Aula de plástica.