ADORMIDERAS BAIXO O MICROSCOPIO”


Esta mostra trata de expoñer e dar a coñecer ao noso centro e público en xeral as imaxes vistas polo alumnado na súas prácticas ao longo destes últimos anos. Son unha recopilación das imaxes máis significativas feitas polo seu profesor, o catedrático Carlos Pérez Valcárcel.

...


Neste traballo estudamos microorganismos de augas doces como fitoplacton e zooplacton no que se inclúen os cinco reinos: moneras, protistas, fungi, animais e vexetais, tamén investigamos ás veces o seu comportamento no referente a relacións co medio e a súa producción.


Son prácticas de laboratorio habituais: citoloxía, histoloxía animal e vexetal, organografía e fisioloxía celular con experiencias como ósmose, mitose