PATINAMOS QUE DÁ MEDO

Como tódolos  anos  o alumnado do IES Adormideras imos patinar na pista de xeo do Coliseum. Esta é unha actividade que realmente goza de moito éxito  entre os alumnos, pois non é doado que por estes lares haxa pistas de xeo. Desde que  se ubica   a pista de xeo na Coruña, procuramos ir. É a profesora de Educación Física, Isabel Tabeayo, a quen lle damos as grazas por nos levar  cursoa a esta actividade