Visita dos alumnos do 3º ciclo 2º nivel do colexio Montel Toucet

26 marzo 2003

Hora
ACTIVIDADE
PROFESOR
AULA

11:30-11:45

Recepción

Miguel Izaguirre

Salón de actos

11:45-12:00

Visita aulas e laboratorios

 J.M.Bértolo

 

12:00-12:15

 Páxina Web

Carmen Vecino

Aula de Informática

12:15-12:30

Oferta educativa

J.M.Garrote

Whiteboard

12:30-12:45

Videoconferencia

Elisa Santamarina

Aula de Videoconferencia

12:45-13:00

Práctica

Carlos Pérez e 1ºBach

Laboratorio Ciencias

13:00-13:15

Visita aulas e laboratorios

C.Vecino

 

13:15-13:30

Bocadillo + bebida

 

Cafetería

13:30

Fin visita