Historia da Arte

CIUG

Orientacións oficiais cara a proba de selectivivdade

Avaliación

Orientacións de procedementos e métodos de avaliación

Contidos mínimos

Contidos conceptuais máis importantes

Modelo de exame

ABC

Vocabulario

de terminoloxía artística en galego