IES Adormideras; I.E.S.; Instituto; Secundaria; Sección; Secciones; Seccion; Bilingüe; Bilingües; Bilingue; Bilingues; Bilingual; Sections; Section; General Science; ESO
  Departamento
  1º de Bacharelato
2º de Bacharelato
Blog: eco económico 
Dpto. de Historia
    IES Adormideras    
      Web Municipal      
Portal Educativo XuntaMade with Nvu

 Use OpenOffice.org

2º de Baharelato: Economía

ORIENTACIÓN


Neste apartado tes elementos de orientación xeral da materia: os contidos mínimos esixibles, un enlace á CIUG no apartado de Economía, o sistema de avaliación e algún modelo de exame. 
MATERIAIS

Aquí podes atopar presentacións, esquemas, traballos, exercicios prácticos e outros materiais útis para esta asignatura.

Explícase tamén os materiais máis importantes cos que imos traballar na aula.
 Materiais de aula 
          Temas          
         Traballos         
         Exercicios        IES Adormideras
Juan Sebastián Elcano, 24. 15002 A Coruña
Tlfno 981-220-512. Fax 981-222-939
Actualizada 04/2008