IES Adormideras; I.E.S.; Instituto; Secundaria; Sección; Secciones; Seccion; Bilingüe; Bilingües; Bilingue; Bilingues; Bilingual; Sections; Section; General Science; ESO
  ___Departamento___
  1º de Bacharelato
2º de Bacharelato
Blog: eco económico 
Dpto. de Historia
    IES Adormideras    
      Web Municipal      
Portal Educativo XuntaMade with Nvu

 Use OpenOffice.org

Departamento de Economía


A economía interesa á sociedade en xeral debido a problemas tan importantes como o paro, a inflación, o desenvolvemento dos países, a emigración, o medio ambiente ou a globalización. As persoas, de forma individual, ven inmersas en cuestións, tais como subidas de prezos, posibilidade de pedir préstamos para financiar vivendas, procura dun posto de traballo adecuado, pago de impostos, etcétera, e desexan ter instrumentos para analizalos con propiedade.
Os medios de comunicación reflicten estes temas, dedicando boa parte dos seus espazos a tratalos, sen que ás veces os cidadáns comprendan de forma adecuada as análises e reflexións que se lles transmiten.


Por todo iso, na actualidade é necesario dispor duns coñecementos básicos sobre economía para poder entender o mundo en xeral e poder solucionar con máis éxito os seus problemas persoais.

É necesario, xa que logo, introducir nos currículos dos alumnos que cursan bacharelato, unha materia que achegue solucións aos problemas citados. A economía debe axudarlles a ter unha visión máis ampla da sociedade actual, se queremos que no futuro os actuais mozos entendan, participen e decidan as solucións mellores aos problemas que se lles presentarán.

Podes ver aquí as ACTIVIDADES organizadas polo Departamento.


IES Adormideras
Juan Sebastián Elcano, 24. 15002 A Coruña
Tlfno 981-220-512. Fax 981-222-939
Actualizada 04/2008