Departamento     
      1º ESO      
    2º ESO   
       3º ESO       
       4º ESO        
        4º ESO /DC        
        1º BAC        
     2º BAC    
Selectividade
 
    IES Adormideras    
     Web Municipal    
Portal Educativo Xunta Use OpenOffice.orgWeather Forecasts
Weather Maps - Weather Radar

IES Adormideras
Departamento de Lengua Castellana y Literatura

4º ESO


¡¡PÁXINA EN CONSTRUCIÓN!!

Modalidades textuales: narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo.

Ligazóns de interese

Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG Língua Castelá e Literatura 
Curso Virtual de Moodle

 
IES Adormideras
Juan Sebastián Elcano, 24. 15002 A Coruña
Tlfno 981-220-512. Fax 981-222-939
Actualizada 03/2007