Pautas para facer os comentarios

Comentarios de Platón

Platón I setembro 2005 opción 1

Platón II

Comentarios de Aristóteles

Aristóteles De anima II, c1

Comentarios de Tomás de Aquino

Santo Tomé de Aquino Suma Teolóxica, II,I-II, Q.91, art. 2

Comentarios de Maquiavelo

Maquiavelo O Príncipe cap.XVIII

Comentarios de Nietzsche

Nietzsche Verdade e mentira en sentido extramoral