Benvida                   
  Física 2º BAC         
  Química 2º BAC    
  FQ 1º BAC             
  FQ 4º ESO              
  DCC 4º ESO          
  IEE 4º ESO            
  FQ 3º ESO              
  FQ 3º ESO (SB)     
  CN 2º ESO (SB)     
  CN 1º ESO (SB)     
  Seccións Bilingües  
  IES Adormideras   
  Moodle                    
  Web Ed. Municipal
  Portal Educ. Xunta


linux
Haino de varios sabores
Pásate a Linux!


ubuntu

opensuse

fedora
Feito con
KompoZer

Made with KompoZer


OpenOffice
Use OpenOffice.orgWeather Forecasts
Weather Maps - Weather Radar


IES Adormideras
Química 2º Bacharelato


Buscas as notas?

  Notas

Recursos

CIUG Química

Datos dos Elementos Químicos

Material de Laboratorio

Táboa Periódica (para utilizar nos exames)

Boletíns de exercicios

01. Conceptos básicos

02. Estrutura da materia

03. Enlace químico

04. Termoquímica

05. Equilibrio químico

06. Reaccións de transferencia de protóns

07. Reaccións de transferencia de electróns

08. Química do carbono

Traballos de alumnosPáxina de Sandra

Fotos

   
IES Adormideras
Juan Sebastián Elcano, 24. 15002 A Coruña
Tlfno 981-220-512. Fax 981-222-939
Actualizada 11/2008