Informática

Software Libre

ADORMICLICKA

O blog de 4º ESO

 

Redes de computadores: Internet

  • ¿Qué é unha rede de comunicacións?
  • Subsistemas que forman a rede de internet.
  • Características dunha rede.
  • Funcionamento dunha rede.
  • Compoñentes dunha rede e funcións que desempeñan

Santiago Radio Abal CAP06

 

Titoriais de HTML e CSS

  • Titorial HTML
  • Titorial CSS
  • Exercicio de avaliación

Noelia Barreira CAP06

W3Counter