Páxina realizada con Kompozer


     Como xa teredes visto se vos pasastes a Ubuntu 10.04, os botóns de pechar, maximizar e minimizar están situados á esquerda. De seguido imos ver cómo facer para colocalos onde vós prefirades:

  1. O primeiro paso é executar o lanzador de aplicacións con Alt + F2.
  2. Logo diso abrimos o editor do escritorio gnome: "gconf-editor"
  3. Seguimos a ruta apps-->metacity-->xeral-->button_layout.
  4. Na columna "valor" veremos o seguinte: close,minimize,maximize:, onde os dous puntos indican a posición dos botóns. Situados á dereita do texto deixarán o espazo baleiro á súa dereita, xa que logo, os botóns quedarán colocados á esquerda. Se os queredes na dereita abonda con escribir :minimize,maximize,closeI.E.S. Adormideras
centro plurilingüe
Rúa Juan Sebastián Elcano, 28 - 15002 A Coruña
Tfno. 981220512  Fax 981222939