Páxina realizada con Kompozer

Teclas
Acción

Búsqueda

Ctrl + F
Busca nomes de arquivos e contido de arquivos indexados.
Ctrl + S
Selecciona todos os arquivos que coinciden co patrón.
Xestionar arquivos


Ctrl + H
Mostrar/ocultar arquivos ocultos.
Ctrl + T
Borra o arquivo seleccionado ao lixo.
Shift + Del Borra o arquivo seleccionado sen pasar polo lixo.
Ctrl + A
Seleccionar todo.
Alt + Enter
Ver as propiedades do arquivo seleccionado.
Ctrl + B
Agregar favoritos (bookmark)
F2
Renomear o arquivo seleccionado.
Shift + Ctrl + W
Pechar todas as xanelas.

Movemento

Ctrl + L
Ir á barra de dirección.
Alt + Inicio
Ir á carpeta persoal.

Accesibilidade
Ctrl++
Ampliar Zoom.
Ctrl+-
Reducir Zoom.
Ctrl + 0
Zoom normal.

   

I.E.S. Adormideras
centro plurilingüe
Rúa Juan Sebastián Elcano, 28 - 15002 A Coruña
Tfno. 981220512  Fax 981222939