Páxina realizada con Kompozer

Globus Preview é unha extensión de Nautilus que amosa unha vista previa dos arquivos. Abonda con seleccionar un arquivo, premer na barra espaciadora, e abrirase unha xanela auxiliar que nos permitirá previsualizalo.

Instalación desde consola:
  1. sudo add-apt-repository ppa:gloobus-dev/gloobus-preview.
  2. sudo add-apt-repository ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa.
  3. sudo apt-get update && sudo apt-get install gloobus-preview && sudo apt-get upgrade.
Logo disto reiniciamos Nautilus:

  • sudo killall nautilus.
fonte: www.alejandrox.com
I.E.S. Adormideras
centro plurilingüe
Rúa Juan Sebastián Elcano, 28 - 15002 A Coruña
Tfno. 981220512  Fax 981222939