Páxina realizada con Kompozer


     Quen chega a Linux desde Windows posiblemente botará en falta ver no seu escritorio iconos como "Os meus documentos", "Lixo"... Para velos cómpre facer o que segue:

  1. Pulsar Alt + F2, escribir gconf-editor e executar.
  2. Abrirase o menú de configuración de Gnome. Escollemos a opción apps e dentro dela abrimos Nautilus.
  3. Xa en Nautilus, abrimos o desktop e activamos a casiña de icono visíbel de "computer", "menu" e "trash". Pechamos e os iconos aparecerán no escritorio.
I.E.S. Adormideras
centro plurilingüe
Rúa Juan Sebastián Elcano, 28 - 15002 A Coruña
Tfno. 981220512  Fax 981222939