Páxina realizada con Kompozer

    Nos repositorios de Ubuntu dispoñemos dunha aplicación que nos permite, entre outras cousas, unir varios arquivos pdf nun só documento, dividir un pdf en varios, engadirlle marcas de auga, etc. Instalámolo desde o centro de software de Ubuntu ou desde o xestor de paquetes Synaptic.
     A aplicación é PDF Chain, unha interfaz gráfica para pdftk, de fácil uso.
    Para facer un só documento (Merge=misturar) a partir de varios pdf, engadirémolos utilizando a cruceciña verde do menú inferior.. Unha vez seleccionados, premendo en gardar, quedará confeccionado o documento.
   

I.E.S. Adormideras
centro plurilingüe
Rúa Juan Sebastián Elcano, 28 - 15002 A Coruña
Tfno. 981220512  Fax 981222939