Páxina realizada con Kompozer


    Libre non quere dicir gratuíto, aínda que soe acontecer que unha grande parte do software que utilizamos é libre ademáis de gratuíto. Por software libre enténdese aquél no que o usuario goza de:

  • Liberdade de executar o programa con calquera propósito. (Liberdade 0)

  • Liberdade para acceder ao código fonte e, así, estudar o seu funcionamento e/ou modificalo para que o usuario o adapte ás súas necesidades. (Liberdade 1)

  • Liberdade para distribuír copias. (Liberdade 2)

  • Liberdade para melloralo e facer públicas as melloras para beneficio de toda a comunidade. (Liberdade 3)


http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html


I.E.S. Adormideras
centro plurilingüe
Rúa Juan Sebastián Elcano, 28 - 15002 A Coruña
Tfno. 981220512  Fax 981222939