CONTIDOS MÍNIMOS

Libros de Texto 
Mínimos 1º ESO
Mínimos 1º Bacharelato

reading
Mínimos 2º ESO
Mínimos 2º Bacharelato 


Mínimos 3º ESO

Mínimos 4º ESO


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
arrow

 PENDENTES INGLÉS
REFISHING
BOLETIN CHECKING
LISTA DE VERIFICACIÓN DO PORTFOLIO


FICHA DE AUTOAVALIACIÓN

abau2017
arrowCircular do grupo
de traballo de Inglés
con instruccións sobre a nova proba.
Consellos para mellorar
na materia
mejorando