EXERCICIOS DE TECNOLOXÍA
OS ARCHIVOS ESTÁN EN FORMATO PDF E NECESITAS O ACROBAT READER. PODES DESCARGALO  DENDE A PÁXINA DE ENLACES 
ELECTRICIDADE
LEI DE OHM
ELECTRICIDADE

CIRCUITOS SERIE PARALELO POTENCIA E ENERXÍA
TRANSFORMADORES
REPASO
ELECTRÓNICA TEORÍA ELECTRÓNICA BÁSICA


ELECTRÓNICA 1
ELECTRÓNICA 2
ELECTRÓNICA 3 
MECÁNICA
INFORMÁTICA PROCESADOR TEXTOS
Crear carpetas
Gardar documentos
Formato texto1
Formato texto 2
Formato texto3
Inserir imaxes1
Inserir imaxes2
Colocar botóns
Práctica 1
FOLLA DE CÁLCULO
Calc 1
Funcións
Funcións estadísticas
Climograma
Pirámides de poboación
INICIO