PROXECTO 1: DESEÑO DUNHA LÁMPARA: ( DESEÑAR E CONSTRUIR UNHA LÁMPARA EMPREGANDO MATERIAL DE REFUGALLO)
OBXECTIVOS COÑECER OS MECANISMOS BÁSICOS NECESARIOS PARAQUE FUNCIONE UNHA LÁMPARA: CLAVIXA, INTERRUPTOR E CASQUILLO. APRENDER A MONTALOS
MATERIAIS NECESARIOS CABLE PARALELO, UN  INTERRUPTOR, UNHA CLAVIXA, UN CASQUILLO E  O MATERIAL NECESARIO PARA MONTAR A LÁMPARA SEGÚN O DESEÑO DA MESMA.
FERRAMENTAS DESTORNILLADOR, CUTER, TEXOIRA E AS FERRAMENTAS NECESARIAS PARA MONTAR A  LÁMPARA SEGÚN O DESEÑO E MATERIAIS EMPREGADOS ( MADEIRA, PLÁSTICO, METAL...)
FOTOS/VIDEOS
PREMENDO NAS FOTOS PODES VELAS A MAIOR TAMAÑO.
PROXECTO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DUNHA VIVENDA ( CONSTRUIR UNHA VIVENDA E SIMULAR UNHA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE GRAO BÁSICO )
OBXECTIVO POR EN PRÁCTICA OS COÑECEMENTOS  ADQUIRIDOS NAS CLASES TEÓRICAS EN CANTO A INSTALACIÓN  ELÉCTRICAS E REALIZACIÓN DE PLANOS E  ESQUEMAS ELÉCTRICOS NORMALIZADOS NAS VIVENDAS ( CADRO DE MANDO E PROTECCIÓN, CIRCUITOS BÁSICOS )
MATERIAIS NECESARIOS MOTOR ELÉCTRICO DE CC, PILA DE PETACA, CABLE DE DÚAS CORES DIFERENTES (NON POÑEMOS TT), INTERRUPTORES, CONMUTADORES ( OU FACELOS CON CHINCHETAS E CLIPS POR EXEMPLO), MADEIRA, TUBOS DE PLÁSTICO,COLA TERMOFUSIBLE, 4/5 BOMBILLAS E PORTABOMBILLAS DE 3V , REGLETAS AXEITADAS O GROSOR DO CABLE, CHAPA, PARAFUSOS OU PUNTAS.
FERRAMENTAS TIXEIRAS, TIXEIRAS DE CHAPA, REGRA. LÁPIZ, ESCADRA DE CARPINTEIRO, NIVEL, SERRUCHO, ALICATES, LUVAS, PISTOLA DE COLA, ,BARRELA,  LIMA, ESCOFINA, DESTORNILLADOR, MARTELO.
FOTOS/VIDEOS


PROXECTO 3: ELECTRÓNICA ( CONSTRUIR DIFERENTES TIPOS DE ALARMAS FACENDO CIRCUITOS ELECRÓNICOS CON SENSORES DE LUZ, TEMPERATURA, HUMIDADE, PRESIÓN...)
OBXECTIVO OS ALUMNOS APRENDERÁN  A FACER CIRCUITOS ELECTRÓNICOS  PREVIAMENTE ESTUDIADOS EN TEORÍA E COMPROBADOS NUN PROGRAMA DE  SIMULACIÓN  NO  PC.  DEBERÁN COMPRENDER COMO FUNCIONAN OS OPERADORES ELECTRÓNICOS BÁSICOS (RESISTENCIAS,  DOIDOS, TRANSISTORES , LDR, TERMISTORES, SENSORES DE HUMIDADE ....)
MATERIAIS PLACA DE CIRCUITOS, OPERADORES ELECTRÓNICOS BÁSICOS, PILA PETACA, ESTAÑO,CABLES.
FERRAMENTAS SOLDADOR,DESTORNILLADOR, ALICATES, TIXEIRAS.
FOTOS/VIDEOS
INICIO