AULA INFORMÁTICA
As aplicacións informáticas, dentro da asignatura de Tecnoloxía  son numerosas e o seu coñecemento permite ao alumnado dispoñer de ferramentas moi precisas para a realización dos seus proxectos técnicos. Dende a búsqueda de información a través da Internet, pasando polo emprego de Procesasore de Textos e Follas de Cálculo ata o uso de  aplicacións máis específicas da Tecnoloxía como programas de CAD para realizar os planos e bocetos, software para facer circuitos eléctricos/electrónicos ou montaxes mecánicas e neumáticas e programación de automatismos.
INICIO