DOCUMENTOS E APUNTES DE TECNOLOXÍA


OS ARCHIVOS ESTÁN EN FORMATO PDF E NECESITAS O ACROBAT READER. PODES DESCARGALO  DENDE A PÁXINA DE ENLACES 
PROXECTOS
Xogos Eléctricos
Xogo pulso
Xogo moeda
Xogo Preguntas-Respostas
Instalación Eléctrica vivenda
ELECTRICIDADE
ELECTRÓNICA Apuntes Básicos
MECANISMOS
MATERIAIS
NEUMÁTICA Apuntes Básicos Simboloxía
ESTRUCTURAS
DEBUXO
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS
FONTANERÍA
Simboloxía
INFORMÁTICA
COMUNICACIÓNS
FERRAMENTAS
N.S.H.

INICIO