ENLACES A PÁXINAS INTERESANTES SOBRE TECNOLOXÍA
TEMA DA PÁXINA ENLACE OU LINK DESCRICIÓN
Buscadore Xerais Google, Altavista, Buscopio, Buscadores de información Xeral
Enciclopedias Wikipedia, Enciclonet, Enciclopedia Libre, Kalipedia Enciclopedias ONLINE
Editoriais SM, Oxford, Anaya, Santillana Páxinas de editoriais
Tecnoloxía Xeral Tecnotic, Tecno12-18, Tecnología Facil, Observatorio Tecnológico, Tecnoloxía Industrial Páxinas con información sobre tecnoloxía na educación secundaria.
Mecanismos Como funcionan las cosas, Infomecánica Páxinas sobre máquinas, motores, enxeñería
Debuxo Cadstd Páxina para descargar o programa de CAD
Electricidade/Electrónica REEA Revista de Electricidade/Electrotecnia/Electrónica
Enerxías IDAE, INEGA Aforro de enerxías
Bricolaxe Bricopage, Aki Páxinas sobre bricolaxe
Revistas National Geographic, Muy Interesante, Portal Informática, Consumer Páxinas de revistas interesantes, a de Consumer é moi completa
Materiais Reciclaxe Inforamción sobre reciclaxe de materiais
Tecnoloxía e Sociedade Ministerio de Medio Ambiente, Tecnoloxía e Sociedade Información sobre Medio ambiente e Tecnoloxía en xeral e a súa influencia na sociedade
Seguridade Laboral Normas de Seguridade e Hixiene Información sobre seguridade no traballo e ergonomía
Utilidades Ver DivX, Acrobat Reader, Softonic Páxinas onde descargar programas de utilidade

INICIO