DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA      Departamento      
Unidades Didácticas 
             Segundo ESO
             Terceiro ESO
              Cuarto  ESO
Documentos/Apuntes
         Exercicios         
         Traballos           
     Curso Virtual       
    IES Adormideras 
  Enlaces de interese 

docproxectos
Preme para obter os documentos do proxecto Use OpenOffice.org


           
Proxectos 2º ESO     Proxectos 3º ESO    Proxectos 4º ESO 
        Aula Taller              Aula Informática    
iconoinformation
terra
A área de TECNOLOXÍA engloba múltiples disciplinas coas que se pretende que o alumnado adquira unhas destrezas básicas para que aprenda a resolver problemas aplicando o método de proxectos e a tomar decisións. O emprego e coñecemento das TIC favorece a adaptación e integración á sociedade actual da información e comunicación.

Dende que os seres humanos fabricaron as primeiras ferramentas para facilitarlle as necesidades básicas de alimentación, protección ou abrigo ata os actuais coñecementos en todo tipo de ciencias e tecnoloxías transcurriron miles de anos. Cada novo coñecemento, cada novo invento, cada nova innovación ou cada nova aplicación permitiron mellorar notablemente a calidade de vida das persoas.

Todo este coñecemento tecnolóxico que fomos acumulando ao longo da historia ten o seu lado escuro. Se non facemos un uso responsable dos recursos que nos brinda a natureza, esa mesma tecnoloxía que nos permitiu acadar o actual nivel de benestar, paradóxicamente, pode "acabar" co noso fogar: o planeta terra.


 

IES Adormideras
Juan Sebastián Elcano, 24. 15002 A Coruña
Tlfno 981-220-512. Fax 981-222-939