INFORMACIÓN
DATAS DOS EXAMES DA SEGUNDA AVALIACIÓNREMATADOS

DATAS DOS EXAMES DA TERCEIRA AVALICIÓN

SEGUNDO DE ESO:  Mércores 23 de Abril 2008
TERCEIRO DE ESO:  Mércores 30 de Abril 2008
CUARTO DE ESO:     Venres 25 de Abril 2008
DATA DE EXAMES DE PENDENTES

-Mércores 14 de Maio as 16:30 horas.


DATA DE REMATE DOS PROXECTOS
Os Documentos do proxecto deberán ser entregados como data límite o Mércores 11 de Xuño 2008

DATA DE ENTREGA DE TRABALLOS

- Traballo sobre as visitas a depuradora de augas e a central térmica: 25 /03/08


INICIO