Dende o curso escolar 1999-00 este Instituto está adscrito a E.O.I. e imparte as ensinanzas de Inglés correspondentes ó ciclo elemental do 1º e 2º e 3º nivel da E.O.I. Cúrsanse en réxime oficial e impártense con caracter complementario as ensinanzas de réxime xeral co fin de que o alumnado poda acceder a bolsas , estudios posteriores e estadías noutros países da Unión Europea e para potenciar a competencia comunicativa dos alumnos na lingua extranxeira.

Poden cursar estas ensinanzas da E.O.I. alumnos/as que estean facendo o segundo ciclo da ESO, Bacharelato ou Formación Profesional, así como os que estean a seguir un programa de garantía social.

Os alumnos reciben as certificacións académicas oficiais da E.O.I.

 

 HORARIO DAS CLASES :

1º Curso

 • Martes de 16:30 a 18:00 horas
 • Mércores de 16:30 a 18:00 horas.
 • 2º Curso:

 • Martes de 16:30 a 18 :30 horas
 • Mércores de 16:30 a 18:30 horas.
 • 3º Curso:

 • Martes de 16:30 a 18 :30 horas
 • Mércores de 16:30 a 18:30 horas.
 •  

  O vindeiro curso impartiránse os cursos de , 2º e 3º

  MATRICULA

  A matrícula realizarase na segunda quincena do mes de setembro na secretaría do Instituto de Durmideiras