Solucións
mapoula01


mapoula02

mapoula03
ENCRUCILLADO1.- Cadansúa

2.- Man

3.- Coa

4.- Til

5.- Este

6.- Isto

7.- Fonética

8.- Letra

9.- Daquela

10.- Monosílabos

11.- Determinado

12.- Propiedade

13.- Sete

14.- Como

15.- Acento

16.- Sintaxe

17.- Comigo

18.- Determinante

19.- Nesoutra

20.- Lingüística

21.- Despectivos

22.- Aquel

23.- Neutro

24.- Mazá

25.- Abertas

26.- Homoxéneo

27.- Monosílaba

28.- Vostede

29.- Átona


mapoula04
mapoula05
mapoula06
mapoula07
mapoula08
mapoula09
mapoula10
mapoula11
mapoula12
mapoula13
mapoula14
mapoula15
mapoula16
mapoula17
mapoula18
mapoula19
mapoula20
mapoula21
mapoula22
mapoula23
mapoula24
mapoula25
mapoula26
mapoula27
mapoula28
mapoula29
mapoula30
mapoula31
mapoula32
mapoula33
mapoula34

mapoula35DESCOBRE A FRASE ESCONDIDA NA COLUMNA VERTICAL
mapoula36

mapoula37M

A

N

U

E

L

mapoula38


S

E

O

A

N

E


mapoula39
P

I

A

N

O

mapoula40

B

O

S

Q

U

E

X

O

mapoula41


G

H

E

A

D

A


mapoula42


C

A

N

T

A

R

E

S
mapoula43E

M

I

L

I

O

mapoula44

C

A

B

A

L

E

T

E

mapoula45


G

A

L

E

G

O

S

mapoula46C

A

S

T

E

L

A

Omapoula47

mapoula48
INICIO

mapoula49
mapoula50
mapoula51

mapoula52

mapoula53