mapoula01



mapoula02

mapoula03

mapoula04

mapoula05

mapoula06

mapoula07

mapoula08

mapoula09

mapoula10

mapoula11

mapoula12

mapoula13

mapoula14

mapoula15

mapoula16

mapoula17

mapoula18

mapoula19

mapoula20

mapoula21

mapoula22



mapoula23



mapoula24

-AS LENDAS GALEGAS-



Ó longo da cultura galega, creáronse varias lendas que aínda existen, pero hoxe en día son máis ben contos.

Unha destas lendas, conta a creación da cidade da Coruña.

A Torre de Hércules.

Cóntase que houbo un xigante chamado Xerión que era moi poderoso e forte.

Este , obrigaba ós seus súbditos a entregarlle a metade dos seus bens, mesmo ós seus fillos.

Chegou a aquelas terras Hércúles e mandaron un enviado para pedirlle axuda.

Hércules aceptou a demanda e retou a Xerión a loitar con el.

Ó cabo dunha gran pelexa, Hércules matou a Xerión.

Sobre o seu corpo levantouse un gran túmulo que coroou cun gran facho.

Logo fixo poboar unha vila cerca e mandou que se escribisen os nomes de quen viñese habitala.

A primeira persoa que chegou foi unha muller de nome Cruña e Hércules decidiu que así se chamaría a poboación.



Cristina Lilian García Yamin.


1ºBACHARELATO C




mapoula25

mapoula26

mapoula27

mapoula28

mapoula29

mapoula30

mapoula31

mapoula32

mapoula33

mapoula34

mapoula35

mapoula36

mapoula37

mapoula38

mapoula39

mapoula40

mapoula41

mapoula42

mapoula43

mapoula44

mapoula45

mapoula46

mapoula47



mapoula48



mapoula49



mapoula50



mapoula51



mapoula52



mapoula53