Seccións Bilingües  
  Dpto. de Inglés       
  Dpto. de FQ            
  Ciencias da Nat. 1º 
  Ciencias da Nat. 2º 
  Física e Química 3º 
  Informática 4º        
  IES Adormideras   
  Web Ed. Municipal
  Portal Educ. Xunta

Made with KompoZer

Use OpenOffice.org

Seccións Bilingües. IES Adormideras


           
 Materiais Didácticos         Información             Documentación     

            Fotos               Traballos Alumnos 
Na sociedade actual, que é cada vez máis internacional, o uso correcto dunha lingua estranxeira permite ter unha distinta visión do mundo, favorecendo o interese por outras culturas e formas de ver a realidade, sempre máis tolerante e solidaria.

Por este motivo, no IES Adormideras hai xa uns anos, estimamos necesaria a creación de Seccións Bilingües para preparar ao noso alumnado cun nivel de lingua estranxeira acorde cunha sociedade cada vez máis cosmopolita, plurilingüe e aberta culturalmente.

Principiamos cunha Sección Europea (ese era o nome que recibían naquel momento) en lingua inglesa posto que considerabamos que era a lingua con maior proxección a nivel internacional e que o inglés se tiña convertido nunha lingua imprescindible na sociedade globalizada. Co tempo fomos profundizando nesa idea  e actualmente, contamos con catro Seccións Bilingües, unha en cada curso da ESO. Dúas corresponden á materia de Ciencias da Natureza (1º ESO e 2º ESO), unha é de Física e Química e a última de Informática.
Con estas iniciativas o Instituto Adormideras quere reforzar no seu alumnado a aprendizaxe do inglés como vehículo de comunicación. Pretendemos que o inglés non se vexa só como unha asignatura illada, senón que se sinta como unha lingua de aprendizaxe. Unha lingua sempre se domina mellor se se emprega para aprender, neste caso o dominio da lingua inglesa será mellor se se utiliza para aprender contidos que non sexan específicos da asignatura de inglés.
Como apoio para as clases utilízase o sitio web da ensinanza do inglés como segunda lingua (ESL) orixinalmante creado para a Larkin High School de Elgin (Illinois). Podes acceder a este website pinchando no botón "Materiais Didácticos". Co tempo iranse engadindo outras actividades adaptadas para este centro.
           
 Materiais Didácticos         Información             Documentación     

            Fotos               Traballos Alumnos 


IES Adormideras
Juan Sebastián Elcano, 24. 15002 A Coruña
Tlfno 981-220-512. Fax 981-222-939
Actualizada 11/2008