COLUMNAS PICTÓRICAS


Na dinámica de pequenos cambios na estética do centro e de que o noso instituto faga honor ao Bacharelato de Arte , como actividade puntual nunha asignatura , decidiuse pintar algunha columna.