VOLUNTARIOS

Unha marea blanca loita dende o desastre do Prestige contra a contaminación das praias galegas. Miles de voluntarios procedentes de toda España e do extranxeiro chegaron a Galicia para participar nas tareas de limpeza que durarán meses.

1. A praia débese limpar dende a zona de pleamar cara ó mar (dende a terra ó mar), nunca ó revés.

2. O petróleo limparase con pás, de forma manual, nunca con maquinaria pesada. A pá debe introducirse na area moi pouco, collendo só unha capa fina de area sobre a que se asenta o hidrocarburo. Pódense utilizar rastrillos, pero sempre evitando profundizar na area. Repetimos: non profundizar na area en ningún caso. Non petar sobre o petróleo que se vai retirar.

3. O petróleo débese extraer sempre dende a zona onde foi depositado polo mar, evitando sempre removelo e concentralo noutros puntos para retiralo posteriormente. O hidrocarburo depositarase en bidóns de +/- 50 quilos dotados de asas ou outro sistema de transporte, para trasladalos despois a un contedor onde se verterá o medio contaminante. Nunca se depositará o crú no chan do medio natural que non estea impermeabilizado, e menos na praia.

4. As persoas que participen na limpeza de hidrocarburos nas praias deberán levar sempre lubas protectoras e botas de goma.

5. O petróleo depositado no contedor deberá pecharse por arriba para non ser exposto á choiva.

INFORMACIÓN E TELÉFONOS

 

Se necesita máis información pode chamar á Demarcación de Costas en Galicia :981-148604.

Voluntariado Teléfonos oficiales gratuitos: 112 (SOS Galicia) | 085 (recogida de aves) | 900 606 022 |900 444 222 Para aportar información: Manchas o vía fax al número: 986 51 23 00

Organizaciones ecologistas: Adega: 680420807 - 981570099 ; nacional@adegagaliza.org | WWF/Adena: 913540578 | Greenpeace | Ecologistas en acción | Plataforma en defensa de laría de Arousa | Associaçao Nacional de conservaçao da Natureza - Portugal |

Protección Civil: Dirección xeral de Protección Civil (Muxía) 981 742 337 | A Coruña 981184455, 981184456 y 981546000 | Fisterra 630668766 | Narón 981390000 | Neda981390016
Otros teléfonos: 981 210 277 (Comisión de Prevención da Contaminación Mariña) | 981148604 (Demarcación de Costas en Galicia) | 981541763 (Centro de Desenvolvemento Sostible, S.X. de Información, Formación e Tecnoloxía Ambiental) rmación: manchas@cimacoron.org o vía fax al número: 986 51 23 00

Esta información está tomada de La Voz de Galicia

E reuníuna Débora García Zas