ARTE-LIXO
Belén Ruzo González Lucía Rodríguez Saavedra
Estefanía Caneda Martínez
Conchi Peleteiro Pedraza Martina Teijido Fariñas Mª Páramo López