Alumnos/as

Nesta páxina podemos ve-lo primiero achegamento dos/as nosos/as alumnos/as ó diseño de páxinas web, según a súa capacidade, motivacións e gustos.

Desexamos que sexan do seu agrado, e o mesmo tempo esperamos sexan benevolentes con elas, xa que o interés demostrado pola mayoría dos alumnos foi maiúsculo.

 Nombre  Curso  Foto
Damián Barrio

Javier Ferreiro

Íria Viñas

Estefanía Añón

Carmela Naya Exalumna

Alvaro Dominguez Exalumno 

Laura Hurtado  Exalumna

José Ramón Árias Exalumno

David Espiñeira 5º 

Elena Vázquez 5º 

Eva Candame 5º 

 
Ana Candame 5º 

 Israel Valcárcel 5º 

Rubén Sar  5º

Manuel Naya  5º

Mireia Vázquez 5º 

Roberto Rodríguez  5º

Monica Barrio  5º

Guadalupe Rodríguez 4º 

O himno galego polos nosos alumnos/as.
 Miguel Martos

 4º

 Jonatan Garea

 4º
 
 Jessica Hrtado

 4º

 J. Francisco Casal

 4º

 Andrea Capelán

 3º

 
Daniel Garea

 3º
 
 Daniel Varela

 2º

 Brais Capelán

 2º

 
 Borja Moure

  2º

 Lara García

 2º

 
 Jennifer

 4º

 Alba

 3º

 

E o premio ó mellor alumno/a de este ano correpondelle ós seguietes alumnos:/as