Programa Educativo

O programa educativo completo foi entregado no propio centro educativo, e por razóns de extensión non consideramos adecuado expoñelo en toda a súa magnitude, polo que realizamos un extracto no que se pode ve-la sua utilidad e adecuación

 Sistema Operativo

 • Os Sistemas Operativos.
 • Conceptos básicos.
 • Conceptos do entorno Windows.
 • Explorador de Windows.
 • Manexo de programas sinxelos (bloc de notas, WordPad, calculadora, paint).
  • Buscador de arquivos e carpetas.
  • Configuración do sistema operativo (impresoras e outros periféricos, monitor, sonidos e contraseñas).
  • Instalación e desinstalación de programas.
  • Utilidade educativa e profesional.

  Procesador de Textos

  •  Os procesadores de texto.
  • Conceptos básicos.
  • Formatos (fontes, párrafos, viñetas, bordes columnas e tabulacións).
  •  Insertar (nº de páxina, data, hora, notas ó pe, símbolos, debuxos, obxectos).
  • Corrector ortográfico.
  • Utilidade educativa e profesional

  Multimedia

  •  Ferramentas multimedia.
  • Conceptos básicos.
  • Reproductor multimedia e reproductor de CD.
  • Sonidos.
  • Programas de retoque de imaxes.
  •  Formatos de comprensión de archivos multimedia (WAV, MP3, AVI, MPEG, BMP, GIF, JPG, ZIP,...)
  • Programas multimedia.
  • Utilidade educativa e profesional.

  Internet

  •  Internet. Conceptos básicos.
  • Correo electrónico (E-mail).
  • Transferencia de arquivos (FTP).
  • Foros de discusión (NEWS).
  • O World Wide Web (WWW).
  • Do IRC á Video conferencia.
  • Páxinas HTML.
  • Actitudes reflexadas.
  • Utilidade educativa e profesional

   Ciberaula

   Aula de acceso libre para a utilización dos ordenadores dispoñibles como ferramenta de xogo, traballo libre, ou guiado-axudado por un mestre-especialista.

  Atrás   Inicio