A Torre de Hércules

Introducción

A Torre de Hércules é un faro edificado polos romanos, probablemente entre finais do século I e comezos do século II d.C.

O faro serviu de orientación ás flotas e barcos na súa ruta cara a Britania.

A lenta disolución do poder romano no Occidente europeo significou a perda de importancia da Torre, que deixaría de funcionar como faro.

Tarefa

Tes que aprender máis sobre a Torre, o emprazamento, os constructores, as lendas... para que ó rematar o exercicio sexas quen de contarlles ós amigos non galegos, nin españois, todo sobre o emblema da túa cidade.

O Proceso

A Situación:

Sitúa A Coruña no mapa de Galicia, e a Torre, no plano de A Coruña.

Os podes atopar nas direccións:

http://www.galinor.es/llegar/m-galicia.html

http://www.tutiempo.net/Tierra/planos.php

Vista aerea de A Coruña

A Historia:

Tes que atopa-las respostas para as seguintes preguntas:

¿Cal é o século da construcción da Torre?

Foron os romanos, pero ¿cal é o emperador que, probablemente, reinaba cando tivo lugar a construcción?

A destrucción da escaleira exterior foi obra dos ...

Foi en tempos de ... cando tivo lugar o recubrimento exterior tal como o vemos agora.

¿Como se chamaba o arquitecto lusitano que tivo que ver coa súa construcción?

¿E o que interviu na reconstrucción?

http://www.torrehercules.org/web/?page_id=4&lang=gl

http://www.crtvg.es/concellos/historia.asp?identificador=1000

¿Cantos metros ten a Torre?

¿Cantos corpos?

¿Como é a base?

¿Sabes cantos escalóns hai no interior, para subir á lanterna?

¿Cal é a inscripción que se pode ler na base?

http://www.udc.es/dep/com/gallego/hercules/torherxg.htm

http://gl.wikipedia.org/wiki/Torre_de_H%C3%A9rcules

As Lendas:

O nome "A Coruña" ten a súa orixe nunha lenda. Fai un resumo despois de vela na páxina:

http://gl.wikipedia.org/wiki/Torre_de_H%C3%A9rcules#Lendas

Outras Ligazóns

http://www.torrehercules.org/web/?page_id=8&lang=gl

http://www.terra.es/personal8/plast00/divulga/divulg1.htm

http://www.culturaclasica.com/cultura/faros_en_hispania.htm

http://www.ctv.es/USERS/sananton/memextor.pdf

 

A conclusión

Xa tes os datos que precisas para saber case todo da Torre. Agora vas facer un traballo, colle as imaxes e a información que precises das páxinas anteriores, e redacta un e-mail para enviar ós teus amigos doutros países.

Terás que traduci-la información para aqueles que non a poidan entender en galego.

Volve ó inicio