Día da Terra

Aproveitando que era o Día da Terra os alumnos de 3ºA rotularon a súa árbore do xardín. Trátase do loureiro, aquí podemos velos moi satisfeitos coa súa adopción.

Máis tarde visitaron o xardín da Cubela, nel fixeron o caderno de campo, recoñecendo as árbores polas súas características.

3º A coa placa que da mone  ó Loureiro

Durante as explicacións
Dúbidas
Atendendo ás explicacións para logo completa-lo seu traballo.
Tomaron o traballo con moita seriedade.
Tomando notas
Observando
Máis notas
Observando
Agora as cerdeiras
¡Mirade ben as características!
Tódalas árbores foron obxecto de estudio. Tamén fixeron un reconto dos bancos, papeleiras e farolas.
As observacións foron moi precisas á hora de avalia-lo estado de conservación do parque.

Volve ó índice
Volve ó índice