Xogos
Orientación
Buscar

NORMAS DO XOGO

  • Os membros do grupo imos xuntos a tódolos lugares e facemos xuntos as probas que nos correspondan, pola orde na que aparecen.
  • Por calquera dos lugares polos que pasamos debemos respectar as normas básicas de convivencia: pedir permiso para entrar nos sitios, se hai que preguntar algo o facemos con xeito aducado, ir en silencio ou en tono moi baixo, especialmente se son sitios donde pode haber máis xente ou poden estar dando clase, etc.
  • Neste xogo non hai gañadores nin perdedores, polo que o respecto aos compañeiros/as é fundamental.
  • Se atopamos unha pista, un obxecto ou calquera outra cousa que pertenza ao xogo, a utilizamos sen movela do sitio nin rompela, posto que os demais grupos deben realizar esa mesma proba.

DIFERENTES XOGOS

1.- Os cazaprobas

2.- Os investigadores
3.- Xogo do magosto
4.- Xogo das gafas
5.- Xogo dos detectives
6.- As Letras Galegas

7.- Aprendemos a rastrexar

8.- O puzzle das árbores deportivas
9.- O misterio da Cubela
10.-O caso das fotos do parque
Volve ao índice do seminario
Volve ao índice